• Na inštitutu BION  sem opravila meritve, ki so pokazale izredne rezultate.

  Bion, Inštitut za bioelektromagnetiko in novo biologijo, je zasebni raziskovalni Inštitut, ustanovljen leta 1990, leta 1992 je bil vpisan v register raziskovalnih organizacij pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) Republike Slovenije in tako akreditirana raziskovalna ustanova.

  Dejavnost Inštituta se odvija na naslednjih področjih:

  • znanstveno raziskovalnem,
  • razvojno tehnološkem,
  • vzgojno izobraževalnem,
  • na področju testiranja izdelkov s težko dokazljivim ozadjem učinkov in
  • na področju zdravilstva, kjer je ustanovitelj Zdravilnega centra Medin in Akademije za zdravilstvo.
×
Prijava na novice